Tyngre lastbilar

Motion 2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta tyngre lastbilar med en vikt upp till 74 ton.

Motivering

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och avstånden är många gånger långa för såväl människor som företag. En stor del av Sveriges export grundar sig på svenska basnäringar såsom skogsbruk och gruvdrift där fungerande lastbilstransporter är avgörande för branschens och Sveriges ekonomiska framgång. Genom att tillåta tyngre lastbilar kan både kostnader och miljöpåverkan reduceras, utan att det enligt gjorda studier inverkar negativt på säkerheten. Vi måste därför värna den möjligheten eftersom den tydligt stärker Sveriges transportförmåga och konkurrenskraft.

För många företag och branscher är vägtransporter det enda alternativet. Exempelvis skogsindustrin är direkt beroende av lastbilen för transporter från skogen till närmaste järnväg. Genom att tillåta tyngre lastbilar, så kallade High Capacity Transports, kan vi effektivisera transporterna på våra vägar. På så vis kan en och samma lastbil transportera mer och antalet lastbilar blir färre. Det leder till såväl minskade utsläpp som ökad trafiksäkerhet.

Vårt grannland Finland har redan gått före och höjde den 1 oktober 2013 den maximalt tillåtna bruttovikten till 76 ton. I Sverige har en motsvarande diskussion förts om att tillåta fordon med en vikt upp till 74 ton. Det är viktigt för transporterna, tillväxten och jobben att den ändringen kommer till stånd snarast.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)