Överlåtelse av föräldrapenning

Motion 2014/15:1787 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överlåtelse av föräldrapenning.

Motivering

Allt färre barn föds i Sverige idag. Vår demografi är inte lika illavarslande som i andra delar av Europa, men likväl kommer vi att ha svårt att försörja den äldre generationen inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är därför av största vikt att de stödsystem som finns anpassas till dagens situation och görs så flexibla som möjligt för att passa den ökande floran av familjekonstellationer.

Det är inte längre givet att en familj består av ett gift par av olika kön, och skönt är väl det. Samtidigt utgår många av de stödsystem vi har från monogama förhållanden där två människor lever tillsammans, även om bilden av man och kvinna numera har luckrats upp.

En ensamstående förälder kan ha svårt att få ihop livspusslet med både yrkesliv och små barn. Det är inte minst en jämställdhetsfråga, då det många gånger är kvinnor som är ensamstående föräldrar med större delen av vårdnaden. VAB-dagar, föräldrapenning och annat gör bördan tung. Att kunna dela den bördan med någon närstående som man litar på oavsett vem det är skulle underlätta oerhört. Det uppstår också problem om det i familjen finns fler än två personer som kan anses vara föräldrar till barnet, vilket inte alls är ovanligt i samband med att samkönade par får barn. Här måste systemen vara mer flexibla och enklare för att på så sätt hantera den flora av familjekonstellationer som finns.

Att kunna överlåta ett antal av sina föräldradagar till en för barnet närstående person är en lösning som skulle kunna tillfredsställa många grupper i samhället. Det kan vara bonus- eller medföräldrar, mor- eller farföräldrar eller någon annan som står barnet nära.

Det är av yttersta vikt att de stödsystem som finns för föräldrar anpassas mer till dagens samhälle och görs attraktiva. Om vi inte vänder den demografiska trenden står vi inför en prövning som kan kullkasta stora delar av vårt välfärdssamhälle. Arbetskraftsinvandring kan bara lösa en del av detta – ett ökat barnafödande är därför en nödvändighet. Det ska gå att kombinera barnafödande med en framgångsrik karriär, och till det behövs bra stödsystem och stöttning från samhället.

.

Rickard Nordin (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)