Narkotikalagstiftningen

Motion 2014/15:1783 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (C)

av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över dagens regelverk för att sänka misstankegraden till ”kan misstänkas” för att få besluta om kroppsbesiktning vid narkotikapåverkan.

Motivering

Som det fungerar idag måste en polisman ha skälig misstanke för att få besluta om en kroppsbesiktning. Polismannen måste då motivera skälig misstanke genom att se tydliga tecken på narkotikapåverkan. Denna bedömning blir då subjektiv. Det vore önskvärt om misstankegraden istället sänks till kan misstänkas och att polisen då efter en fördjupad utbildning kan få använda sig av en så kallad pupillometer, vilken analyserar pupillstorlek, pupillens reaktion på ljus, nystagmus, puls samt tid och balanskontroll. Norska polisen använder sig av detta koncept, vilket visat sig vara en viktig hjälp i arbetet. Det är en vetenskaplig metod som gör det lättare att se om det är tydliga tecken på narkotikapåverkan och kan ge en mer säker bedömning för att fatta rätt beslut. Det är viktigt att polisen får utbildning i denna metod, och en färdig interaktiv plattform finns redan att använda hos den norska polisen.

.

Daniel Bäckström (C)

Helena Lindahl (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)