Straffskalor för it-brott

Motion 2014/15:1782 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de lagar som reglerar människors handlingar på internet.

Motivering

Vi lever i en föränderlig värld och ett område som ständigt utvecklas är it. I dag kan vi hitta en adress, skicka ett meddelande eller undersöka ett geografiskt område på andra sidan jordklotet med bara en viss tidsförskjutning. Det öppnar möjligheter att snabbt kunna ta del av världshändelser, hålla kontakt med vänner och ta del av information på ett smidigt sätt.

Men det finns också en baksida. Vi riskerar att bli exponerade när bilder mot vår vilja publiceras på nätet, vi får ta emot riktade erbjudanden som inte alltid är tillförlitliga och vi riskerar att få våra identiteter kapade. Varje individ måste självklart ta ett eget ansvar men lagen måste också visa att det inte är tillåtet att begå vilka handlingar som helst på internet. De lagar som reglerar människors handlingar på internet bör ses över och påföljden vid kränkningar på internet bör stå i paritet med det besvär och elände det åsamkar människor.

.

Åsa Lindestam (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)