Tillsätt en nationell byskolekommitté och mindre tid på skolbussen

Motion 2014/15:1781 av Eskil Erlandsson och Daniel Bäckström (C)

av Eskil Erlandsson och Daniel Bäckström (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor och att regeringen sätter upp mål för maximal restid för barnen i skolbussen.

Motivering

Tillgång till god utbildning på landsbygden är både en rättighet för alla barn som växer upp på landsbygden och en förutsättning för attraktivitet, växtkraft och utveckling på landsbygden. Vi vill att regeringen tillsätter en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor, samla och sprida goda exempel som kan lösa frågor om personalförsörjning, tekniska hjälpmedel, arbetsmiljö och logistiska utmaningar för byskolor med långa avstånd.

Mindre tid på skolbussen

Skolbussen är något fantastiskt, men inte om man som ung måste vistats i den flera timmar om dagen. Vi tycker det är orimligt att barn ska behöva åka i timtal för att komma till sin skola. Vi vill värna landsbygdsskolorna och att elever på landsbygden ska tillbringa rimlig tid av sin dag för att ta sig till och från skolan. Det handlar om att kartlägga restiderna för att se om fler bussar behöver sättas in för att minska barnens restid eller om fler skolor behövs. En årlig redovisning av alla barns restider till skolan förefaller också rimligt.

.

Eskil Erlandsson (C)

Daniel Bäckström (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)