Decentraliserad skatt på energiproducerande fastigheter

Motion 2014/15:1779 av Emil Källström (C)

av Emil Källström (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur fastighetsskatten på energiproducerande fastigheter kan decentraliseras.

Motivering

Cirka 90 procent av Sveriges vattenkraftsproduktion sker i de sju skogslänen. Vattenkraften produceras lokalt men är en av de viktigaste källorna till hela Sveriges gemensamma välstånd.

 

Idag strömmar rikedomarna från vattenkraften till Stockholm för att sedan i mindre del komma tillbaka i form av regionalpolitiskt stöd. Detta ger det falska intrycket att vattenkraftskommunerna är bidragsmottagare när de i själva verket är stora givare till den gemensamma välfärden.

 

Energiproduktion är idag belagd med en rad olika skatter. Den kanske lämpligaste skattebasen att decentralisera till kommuner och/eller regioner är den fastighetsskatt som energiproducerande fastigheter är belagd med.

 

Dessa lösningar gäller idag främst vattenkraft, men gäller även annan energiproduktion så som den nu kraftigt växande vindkraften. Att decentralisera fastighetsskattenenergiproducerande fastigheter vore ett sätt att tydliggöra var i landet stora delar av vårt välstånd produceras och skulle kunna bidra till att hela landet får än större utvecklingskraft.

.

Emil Källström (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)