Jobb eller företagande från dag ett med "Värnamomodellen"

Motion 2014/15:1778 av Annie Lööf (C)

av Annie Lööf (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Värnamomodellen bör spridas till fler kommuner, för förbättrad integration.

Motivering

Människor är möjligheter. Öppenheten, den fria rörligheten, att människor kommer från olika delar av världen till Sverige har tjänat oss väl. Det bidrar till såväl social, kulturell som ekonomisk utveckling.

Vägarna till Sverige ser olika ut, men våra dörrar ska vara öppna. Sverige ska vara en humanitär stormakt. Oavsett om det handlar om arbetskraftsinvandring eller för människor som flyr från krig och förtryck från exempelvis Syrien och Irak. Hela 16 procent av vår befolkning är född utanför landets gränser. Vi är ett invandringsland och ska präglas av mångfald och tolerans. 

Men, alla delar av Sverige har inte lyckats lika väl med integrationen, och att få människor i jobb är det i särklass viktigaste integrationsverktyget. Arbetslösheten är på många håll i landet dubbel så hög för dem som invandrat jämfört med inrikes födda. Detta trots att vi vet att nyckeln till en förbättrad integration är jobb, möjligheten att anställas eller att starta ett eget företag. Dagens utanförskap, inte minst i många av våra förortsområden, bygger i många fall på en frustration över avsaknaden av sysselsättning och samhörighet. Därför behövs en jobb- och företagarlinje från dag ett.

På jobbet skapas naturliga kontakter mellan människor som gör det lättare att komma in i samhället. Språket utvecklas och dessutom ger ett jobb också en egen inkomst och leder till ökad självständighet. 

Värnamo hör till de kommuner i landet som har lyckats mycket väl med integrationen under lång tid. Anledningen är ett systematiskt fokus på jobb och företagande för människor som kommer till kommunen. Jobb i tidigt skede integrerat med språkinlärning har visat sig vara en framgångsrik modell då Värnamo tack vare sitt arbete kunnat visa upp landets bästa resultat för integration. Regeringen bör därför bidra till att sprida den småländska Värnamomodellen till fler kommuner och låta den fungera som exempel för hur ett framgångsrikt integrationsarbete kan bedrivas.

Detta bör ges regeringen till känna.

.

Annie Lööf (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)