Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Motion 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kostnaderna för att anställa unga.

Motivering

Under de gångna åtta åren med alliansregering har jobben växt till i snabb takt. 340 000 fler har i dag ett jobb att gå till jämfört med 2006. Med ett jobb kommer en lön men också självständighet, gemenskap och frihet. För många unga är det första jobbet biljetten för att kunna flytta hemifrån, betala sina första räkningar och stå på egna ben.

Fortfarande står allt för många unga utan arbete och därför är det viktigt att fortsätta öka incitamenten för företagen att vilja anställa. Som ung på arbetsmarknaden ses du ofta som en risk. Ditt cv är tomt och du saknar erfarenheter. Därför har alliansregeringen prioriterat reformer som kompenserat för denna risk som företagaren kan tänkas ta genom sänkta kostnader för att anställa just unga. Den nya regeringen föreslår nu att dubblera kostnaden, det vill säga arbetsgivaravgifterna, för att anställa en ung person. Vad Sveriges unga behöver är tvärtom fortsatta kostnadssänkningar. Vi behöver ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna, särskilt för de yngsta.

Sveriges unga behöver och förtjänar att få in en första fot och ett ordentligt fäste på svensk arbetsmarknad. Politiken måste skapa möjligheterna för detta. Därför ska vi ytterligare sänka kostnaderna för att anställa unga.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)