Byggande av en östlig förbindelse

Motion 2014/15:1769 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga en östlig förbindelse.

Motivering

Stockholm är den enda huvudstaden i Europa som saknar eller inte är i färd med att bygga en ringled, trots ett minst lika stort behov som alla andra städer. Under 2014 tog Alliansen det första formella spadtaget för Förbifart Stockholm, som förhoppningsvis den nya regeringen fullföljer. Förbifarten kommer att minska köer och utsläpp, till nytta för både stockholmare och miljön. Men Stockholm behöver en ordentlig ringled för att klara dagens och framtidens trafik. Det behövs också en östlig förbindelse.

Syftet med en ringled är att sammanbinda de norra och södra delarna av länet, och därigenom avlasta Essingeleden som går rakt genom innerstaden. Leden byggdes för 80 000 fordon per dygn, men är i dag trafikerad av cirka 160 000 fordon.

Förbifarten ska bli en drygt 21 kilometer lång väg runt Stockholm där största delen, cirka 18 kilometer, kommer att gå i tunnel. Den kommer att avlasta Essingeleden med ungefär 20 procent, enligt beräkningar från Trafikverket. Det är otillräckligt, och därför behövs även en östlig vägförbindelse.

En riktig ringled, som leder trafiken runt Stockholm på både östra och västra sidan, är den investering som mer än någon annan kan minska köer. Det behövs både för att minska miljöskadliga utsläpp och minska kostsam tidsförlust. 

Köande bilar som under lång tid står stilla och sprutar ut avgaser är bland de värsta miljöbovarna. Därför är det viktigt för miljön att vi minskar köerna på både Essingeleden och i innerstaden. Mindre trängsel ger mindre utsläpp och bättre miljö. För tillväxten är en ringled viktig för att människor ska ta sig till och från jobb och för att företag ska kunna leverera varor och utföra tjänster.

Den överbelastade Essingeleden drabbar inte bara bilar utan också kollektivtrafiken i form av bussar. En ringled kommer både underlätta för befintlig kollektivtrafik och möjliggöra fler busslinjer.

Både den västliga Förbifart Stockholm och den östliga förbindelsen är sedan länge diskuterade och noga utredda investeringar, som skulle medföra positiva effekter för både tillväxten och miljön. Det är två av de viktigaste och mest angelägna satsningarna för en hållbar infrastruktur. Förbifart Stockholm är påbörjad. Med en östlig förbindelse skulle Stockholm äntligen få en riktig ringled liksom Europas övriga huvudstäder.

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)