Lastbilsskatt

Motion 2014/15:1768 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte införa en vägslitageskatt.

Motivering

Den rödgröna regeringen föreslår nu en kilometerskatt för tunga fordon. Problemet är att avgiften inte riktar in sig på miljöförstöring, utan straffar ut transporter i sig. På många håll runtom i landet är nämligen vägtransporter enda alternativet. Med förslaget slås benen undan för svenska åkerier och för lands- och glesbygd i stort. Regeringen kallar sig en samarbetsregering men den här typen av ”samarbete” klarar både glesbygd och svenska åkerier sig utan.

Som politiker har vi ett ansvar att möjliggöra för hela landet att leva. Situationen i Stockholms innerstad är inte identisk med den i Norrlands inland och det måste politiken ha respekt för. Sverige är till ytan EU:s tredje största land och vad vi än tycker om det är vägtransporter i många delar av landet det enda alternativet. En lastbilsskatt skulle kraftigt straffa ut svensk glesbygd med färre arbetstillfällen och lägre tillväxt som följd.

En till två kronor per kilometer har nämnts som tänkbara nivåer på skatten och flera åkerier larmar om ökade kostnader i mångmiljonbelopp. Regeringens förslag riskerar att slå undan benen helt för svenska åkerier som i värsta fall tvingas lägga ned. En lastbilsskatt på totalt fyra miljarder kronor årligen skulle enligt skogsindustrin innebära 700 miljoner kronor i ökade transportkostnader varje år. Det innebär i förlängningen kraftiga fördyringar av varor som konsumenterna i slutändan får betala notan för och ett hårt slag mot svensk konkurrenskraft.

 

Under alliansens tid i regering blev jobben 340 000 fler. Det är tack vare en politik som gör det lönsamt att arbeta och som skapar konkurrenskraftiga villkor för svenska företag att verka under. Den rödgröna regeringen lägger nu förslag på förslag som äventyrar den positiva utveckling vi sett och som kommer att leda till en dramatiskt lägre jobbtakt. Sverige behöver en politik som sätter jobb och tillväxt i fokus. En lastbilsskatt kombinerat med regeringens övriga förslag om dubblerade kostnader för att anställa både unga och äldre samt höjd skatt på arbete riskerar att allvarligt bromsa framväxten av nya jobb.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)