Förbifart Stockholm

Motion 2014/15:1767 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga Förbifart Stockholm.

Motivering

För att bygga Sverige starkt i dag och inför framtiden behövs en politik som främjar jobb och tillväxt. Ett fungerande transportsystem är avgörande för att människor och företag ska kunna röra sig, utbyta varor och tjänster och därmed bidra till jobb och tillväxt. Lika säkert som att satsningar behövs överallt i landet är det tydligt att förbindelserna i landets huvudstad är centrala för transportsystemet i stort.

Att bygga Förbifart Stockholm är därmed avgörande för att säkra jobb och tillväxt. I dag måste all trafik gå genom Stockholms innerstad, även den som egentligen bara behöver passera Stockholm. Det blir en hämsko på jobb och tillväxt i form av förlorad tid, köer och i värsta fall uteblivna transporter. Genom att bygga Förbifart Stockholm kan trafiken ledas runt staden i stället för genom staden. Förbifarten binder dessutom ihop länet och skapar en större och bättre fungerande arbetsmarknadsregion. Inte nog med vinsterna för jobb och tillväxt – med Förbifart Stockholm kan också miljön förbättras genom att vi bygger bort köer där fordon i dag står och puttrar ut avgaser helt i onödan.

Nu aviserar regeringen att de skjuter upp byggandet i väntan på förhandlingar i Stockholm. Det är beklämmande för jobben och tillväxten men också eftersom kostnaderna av en uppskjuten förbifart bedöms kunna bli uppemot 700 miljoner kronor under det halvår som projektet skjuts upp.

Förbifart Stockholm är en viktig förutsättning för ett stabilt transportsystem som kan bidra till en ökad tillväxt och framväxt av nya jobb. Förbifart Stockholm måste byggas.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)