Bromma flygplats

Motion 2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bevara Bromma flygplats.

Motivering

Sverige är ett avlångt land där människor och företag är beroende av en väl fungerande infrastruktur för att få vardagen att gå ihop och varor och tjänster levererade. En robust infrastruktur är därmed också en förutsättning för en stark tillväxt och fler jobb. För snabba och långväga resor är flyget i många avseenden oslagbart och många är de företag runtom i landet som vittnar om behovet av väl fungerande flygförbindelser till och från Stockholm. Inte minst är behovet stort av en citynära flygplats.

Bromma flygplats står nu under hot om nedläggning från de rödgröna partierna. Att Bromma flygplats bevaras är viktigt för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt men det är i ännu högre utsträckning en nationell fråga som är avgörande för tillväxt och jobb i hela landet. Om människor ska kunna ta sig snabbt och enkelt från sina olika delar av Sverige behövs goda flygförbindelser. En nedläggning av Bromma flygplats skulle enligt beräkningar som bland annat Stockholms Handelskammare har gjort äventyra 24 000 jobb runtom i Sverige.

Det är heller inte realistiskt såsom de rödgröna föreslår att flytta all flygtrafik till Arlanda då Arlanda inte har kapacitet för detta i och med begränsande miljöregler men också det faktum att flygplatsen redan har nått kapacitetstaket i rusningstid, till exempel på morgnarna. 70 procent av Brommas resenärer är affärsresenärer som ofta efterfrågar avgångar på just dessa tider.

 

Att flytta Brommas flygtrafik till Arlanda är således inte möjligt. Många flygplatser runtom i Sverige står och faller med Bromma och inrikesdestinationer som trafikeras från Bromma riskeras såsom Umeå, Östersund, Sundsvall, Kalmar, Ronneby, Ängelholm, Trollhättan, Halmstad, Göteborg, Malmö, Växjö och Visby.

Stockholm är en huvudstad som toppar många internationella rankningar. En hämsko för utvecklingen är dock våra bristande flygförbindelser som är avgörande för ett nordligt avlägset land som vårt. Sverige har för få direktlinjer och förbindelser internationellt. Arlanda måste öka sina internationella linjer, medan Bromma behövs som en citynära flygplats för inrikesflyg och centrala affärsförbindelser i Europa.

En nedläggning av Bromma är ett allvarligt hot mot jobb och tillväxt i hela Sverige.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)