Avskaffande av fribeloppsgränsen

Motion 2014/15:1764 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppsgränsen för studielån.

Motivering

Länge har studenters möjlighet att arbeta vid sidan av studierna inskränkts genom den så kallade fribeloppsgränsen som reglerar hur stora inkomster en student får ha innan studiemedlet dras in. Alliansen har under sin tid i regeringen lyckligtvis höjt fribeloppsgränsen, men ett fullständigt avskaffande återstår och är nödvändigt för både studenters och samhällets bästa.

Fribeloppsgränsen bestraffar flit och ansvarstagande. Möjligheten att arbeta vid sidan av studierna för mycket positivt med sig för många studenter såväl som för samhället i stort. Att arbeta extra parallellt med studierna ger en bättre kontakt med arbetsmarknaden och underlättar för studenter att få ett arbete efter examen. Många gånger kan ett extraarbete även göra det enklare för studenter att tillgodogöra sig den ofta mycket teoretiska högskoleutbildningen genom att de får chans att praktiskt tillämpa kunskaperna i arbetslivet under studietiden.

Ett avskaffande av fribeloppsgränsen skulle medföra att fler studenter själva kan försörja sig helt eller delvis genom eget arbete under studietiden. Färre studenter skulle därmed hamna i kraftig skuldsättning. Även samhället i stort skulle tjäna ekonomiskt på en sådan reform då fler skulle arbeta, svartjobben minska och skatteintäkterna öka.

Fribeloppsgränsen bör avskaffas helt, åtminstone vad gäller lånedelen i studiemedlet. Ett lån är något som du själv tar ansvar för och förbinder dig att betala tillbaka. Då är det också fullt rimligt och rättvist att du själv väljer om du vill kombinera ett lån med arbete. Studenter själva såväl som samhället i stort har mycket att vinna på att studier och arbete inte ses som två separata världar utan kan integreras bättre.

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)