Entreprenörskap inom högskolan - Drivhuset

Motion 2014/15:1763 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka arbetet med entreprenörskap inom högskolan.

Motivering

Jobb är viktiga för oss som människor, för samhället och för att vi ska klara höga välfärdsambitioner. Utmaningen är att få fler jobb till fler människor. Då måste vi fortsätta satsa på områden som skola, forskning och infrastruktur, stegvis göra det billigare och enklare att driva företag, samt se hur vi kan locka fler duktiga människor till Sverige för att arbeta eller investera.

Många studenter vid universitet och högskolor söker sig efter examen till ett arbete. Alltför få ser och väljer entreprenörskap och eget företag som det naturliga steget efter examen. Om fler ser och prövar möjligheten med eget företag kommer det att kunna ge många nya jobb.

En organisation som arbetar med entreprenörskap bland studenter är Drivhuset. De har verksamhet på många orter runt om i landet och ger genom sin verksamhet stöd till studenter och andra. De hjälper till att lägga en grund för att idéer ska kunna bli bärkraftiga företag. Ibland flyger idéerna, andra gånger gör de inte det. Det väsentliga är stöd, hjälp och råd.

Det är angeläget att utveckla det stöd som ges till entreprenörskap bland studenter av bland andra Drivhuset.

.

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)