Grön gräddfil för näringslivet

Motion 2014/15:1762 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en grön gräddfil.

Motivering

Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder behöver i dag ofta söka om sina miljötillstånd. Det är något som tar lång tid och kostar mycket pengar – trots att det varken handlar om att producera mer eller att generera mer utsläpp.

Konkret handlar åtgärderna vanligen om att ett företag vill göra sin verksamhet koldioxidneutral genom att minska energianvändningen i stort, samt att byta ut fossila bränslen mot biomaterial och vindenergi. Det finns exempel på företag som har velat genomföra förbättringsåtgärder, men där arbetet gått i stå på grund av dagens stela regler. Viktiga förbättringar för såväl företag som miljö skjuts därför på framtiden.

Tillståndsprövningens utformning riskerar således idag att motverka miljöförbättringar. Lagstiftningen ser till att effektivt konservera gamla fabriker, omoderna processer och ineffektiva maskiner. Det är helt onödiga byråkratiska hinder som försvårar den minskade klimatpåverkan vi kämpar för.

Goda intentioner går i dag alltså om intet då det saknas ett flexibelt system som på ett snabbt sätt kan hantera ärenden som är uppenbart positiva för miljön. Den som vill producera mer miljövänligt bör belönas. Det ska inte krävas någon längre handläggningstid för att få tillstånd till detta. Genom ett krångligt regelverk missar Sverige många goda idéer och verksamheter som kan göra vårt land mer miljövänligt.

 

Ett rimligt agerande är att ge företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder en ”gräddfil” i tillståndshanteringen, en snabb hantering som gör att förbättringar snabbt och smidigt kommer på plats.

.

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)