Enklare regler för arbets- och uppehållstillstånd för medföljande till studenter och forskare

Motion 2014/15:1756 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad möjlighet för utländska studenter, forskarstuderande och forskare att söka och erhålla arbetstillstånd efter studier vid svenska universitet och högskolor.

Motivering

Vid våra svenska universitet och högskolor finns en internationell miljö. Många studenter och forskare på lärosäten som Chalmers, KTH och Lunds universitet kommer från andra länder och är inte sällan från helt andra delar av världen. Detta ger ett mervärde för studier och forskning.

En stor utmaning vi har i Sverige är att underlätta för fler talangfulla personer från andra länder att söka sig till Sverige.

EU-medlemskapet ger fler möjligheter till personer från länder inom EES-området. Man kan idag röra sig till många länder för att exempelvis studera. Det är bra.

Universitet och högskolor arbetar också väldigt aktivt med utbyten och stipendier för att svenska studenter ska komma ut och personer från andra länder ska kunna komma till Sverige.

Ett mycket viktigt steg togs också våren 2014 då riksdagen fattade beslut om att underlätta för utomeuropeiska studenter och forskare. I praktiken kommer studenter att lättare kunna stanna i Sverige genom mer tid för att söka arbete. Forskare kommer att kunna räkna doktorandtid som kvalificeringstid för ett permanent uppehållstillstånd, vilket gör att fler kan och kommer att vilja stanna efter disputation. Det gynnar våra lärosäten och vårt näringsliv.

I samband med riksdagsbeslutet våren 2014 bestämdes också att lättnader vad gäller arbets- och uppehållstillstånd ska ske för medföljande till utomeuropeiska studenter och forskare. Det är helt avgörande. Får inte mannen eller kvinnan arbete eller starta ett företag är risken stor att man väljer ett annat land framför Sverige. Frågan om situationen för medföljande behöver klargöras skyndsamt.

Mot denna bakgrund bör regeringen skyndsamt se över möjligheten att ändra migrationsreglerna för att underlätta för att medföljande till studenter och forskare snabbt och enkelt kan söka och få arbets- och uppehållstillstånd.

.

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)