Information om arbetsmarknadens villkor i skolan

Motion 2014/15:1751 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för fackliga organisationer att informera i skolorna.

Motivering

Idag är Ung Företagsamhet ett självklart inslag i våra gymnasieskolor, vilket innebär att många ungdomar får chansen att prova på att vara företagare under en del av sin utbildning. Men för de allra flesta elever som går ut skolan så kommer ändå anställning i ett företag vara det som väntar. De förberedelser som de unga får inför arbetslivet är dock i det närmaste obefintliga. LO och fackföreningarna kämpar på med utbildningar och föreläsningar för framför allt de elever som läser yrkesförberedande program på gymnasiet. De elever som får den chansen har ett stort försprång när det gäller att se vilka företag som har bra anställningsvillkor och kunna ställa krav på de företag som inte har det. Dock så är det svårt att nå de studieförberedande programmen, detta trots att vi vet att många som går där främst kommer att gå vidare till en anställning direkt efter gymnasiet. Både som extrajobb vid sidan av vidare studier och heltidsanställda.

Gång efter annan rapporteras det om företag som kör med allt från osjyst till olagliga metoder för att utnyttja unga oerfarna människor som bara drömmer om ett jobb och en egen inkomst. Allt från ohemula anställningsavtal, till att inte få betalt alls trots att man kommit överens om scheman och arbetstid. Självklart är många arbetsgivare seriösa, men de kan inte svara för dem av sina kollegor som gör allt för att slå ut dem och roffa åt sig deras marknadsandelar, samtidigt som de anställda får ta riskerna när de blir ekonomiska buffertar för ägarna.

 

Med en bredare utbildning om arbetsmarknaden och löntagares rättigheter och möjligheter tillsammans med de fackliga centralorganisationerna kan vi se till att framtiden blir ljusare, framför allt för våra unga men också för oss alla andra, anställda som arbetsgivare. Därför behöver åtgärder övervägas för att underlätta för de fackliga organisationerna att gå ut och informera i skolorna.

.

Patrik Lundqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)