Personkameror inom poliskåren

Motion 2014/15:1750 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa personburna kameror på poliser i aktiv tjänst.

Motivering

Polisen är en väldigt viktig myndighet och en av två myndigheter som utövar statens våldsmonopol för att försvara medborgarna från inre och yttre hot. Det medför ett stort ansvar men också stora risker för de individer som tjänstgör inom myndigheten. Det krävs av de enskilda att de sätter sig i situationer som de flesta av oss till varje pris skulle undvika.

På senare år har polisen vid flera tillfällen ifrågasatts, t ex vid demonstrationer eller när de känt sig tvingade att använda våld mot enskilda medborgare. Det är ett problem att enskilda poliser inte känner att de har förtroende och samtidigt är det ett problem om polisen faktiskt begår övergrepp. Det är helt enkelt en delikat fråga där ord ofta ställs mot ord och misstron från flera håll växer sig starkare för varje tillfälle som polisens agerande ifrågasätts. Nuförtiden finns det också ofta stöd av kortare mobilfilmer som visar delar av händelseförloppen, gärna i avslutningsskeden.

På flera platser, bland annat i delstater i USA och inom länspolisen i Östergötland, har försök gjorts med att utrusta enskilda poliser med filmkameror på bröstet för att man ska kunna se och följa hela incidenter precis som polismannen uppfattar dem. Det har gett goda resultat i relationerna mellan polisen och det civila samhället. Samtliga parter vet att de blir filmade och oavsett hur situationerna fortlöper så finns tydliga bevis både på hur de startade och hur de avslutades. Bara den vetskapen lugnar båda parter och fungerar som ett sätt att bygga förtroende för myndigheterna. Ingen polis skulle behöva känna sig ifrågasatt utan att kunna visa att det som skedde var nödvändigt, och den som blir hanterad av polisen kan likaså vara säker på att om övervåld eller onödig provokation förekommer så finns det dokumenterat.

.

Patrik Lundqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)