Framtiden för mikrobryggerierna

Motion 2014/15:1748 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn och en dialog för att säkerställa rättvisa möjligheter för små aktörer inom Systembolagets verksamhetsområde.

 

Motivering

Under det senaste året har stark kritik framkommit mot Systembolagets hantering av så kallade mikrobryggerier. De upplever att deras möjligheter att konkurrera och få in sina produkter i Systembolagets sortiment missgynnas.

 

Det är en olycklig utveckling om små aktörer stoppas på grund av sin storlek och sin möjlighet att leverera större volymer. Om vi vill bevara Systembolaget som monopol så måste detta ses över ordentligt så att mindre aktörer får en rimlig och rättvis chans att växa inom det system som byggts upp i Sverige. Detta system är i grunden bra och är en garant för att kunna föra en aktiv alkoholpolitik även i framtiden, och bör därför värnas på alla sätt.

 

Samtidigt måste den växande småskaliga bryggerinäringen tas om hand på ett bra sätt. Det får inte bli så att Systembolagets regler koncentrerar verksamheten till storstäder eller områden runt Systembolagets centrallager till exempel. Potential och engagerade ölälskare med ambitioner finns över hela landet och det ligger i hela landets intresse att se till att det kan få blomma ut även på landsbygden.

 

För att säkra Systembolaget och den växande mikrobryggerinäringen i hela landet behöver staten se över möjligheterna till en översyn och en rejäl dialog om de regler som gäller på marknaden.

.

Patrik Lundqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)