Förbud för privatpersoner mot att avfyra fyrverkerier

Motion 2014/15:1747 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av ett förbud för privatpersoner mot att köpa och avfyra fyrverkerier.

Motivering

Det är sedan 2001 förbjudet att sälja och använda smällare i Sverige. Det är däremot tillåtet att använda fyrverkerier som har ljuseffekter som främsta effekt men som också smäller. De säljs i särskilt stora volymer i samband med storhelger som nyår och sista april.

Det finns regleringar kring hur och var dessa får avfyras men det hejdar tyvärr inte att de ofta avfyras i tätbebyggda områden. Uppskjutningen sker inte heller under en begränsad tid, som till exempel kring tolvslaget, utan de aktuella dagarna kan de avfyras dygnet runt. Ljudet kan upplevas som mycket skrämmande för både människor och djur. När det inte går att förutsäga när skjutandet ska pågå är det givetvis extra svårt att också vidta försiktighetsåtgärder.

Vi vet dessutom att människor skadas allvarligt, till och med dör, varje år. Till detta kommer en problematik med bränder orsakade av fyrverkerier. De kemikalier som ingår är också en belastning på miljön.

Det finns absolut begränsade tillfällen då fyrverkerier kan passa, men dessa ska då hanteras av professionella yrkesmänniskor med utbildning på området. Ett sådant system finns i dag på Irland.

Med bakgrund av det anförda är en översyn av behovet av ett förbud för privatpersoner mot att köpa och avfyra fyrverkerier lämpligt.

.

Elin Lundgren (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)