Sänkta införselkvoter för alkohol

Motion 2014/15:1745 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att driva frågan om sänkta införselkvoter för alkohol inom EU.

Motivering

Vid resa från ett annat EU-land får varje vuxen ta med sig 230 liter alkohol. Det är mer än dubbelt så mycket som den genomsnittliga svenskens årskonsumtion. Nivåerna är orimligt höga. De försvårar för medlemsländerna att bedriva en egen och effektiv alkoholpolitik. De indikativa nivåerna bidrar också till en olaglig vidareförsäljning.

Alkohol kan ur ett folkhälsoperspektiv aldrig betraktas som en vanlig vara. EU har valt att begränsa tobaken med restriktioner. Det finns incitament för att även alkohol ska betraktas som en folkhälsofråga och behandlas därefter. Sverige bör därför ta initiativet till att tillsammans med andra medlemsländer inom EU driva frågan om sänkta införselkvoter.

.

Elin Lundgren (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)