Familjeklassning av narkotiska preparat

Motion 2014/15:1744 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att familjeklassa narkotiska preparat.

Motivering

De som handlar med sinnesförändrande preparat av olika slag ligger i dag alltid före lagstiftningen. När ett preparat, en drog, blir narkotikaklassad och därmed olaglig ändras sammansättningen en aning och på så vis är den inte längre olaglig.

Ett aktuellt exempel på detta är olika varianter av preparat som samlas under begreppet ”spice”, men där du som köpare (över nätet till exempel) inte har en aning om vad du egentligen får. Eftersom sammansättningen ändrats lite för att undkomma lagen kan preparatet vara mycket starkare än förväntat vilket gör att doseringen är svår.

Lagen har ändrats genom att tull och polis sedan 2011 kan beslagta syntetiska droger som inte är narkotikaklassade om de bedömer att syftet med innehavet av preparatet är kopplat till drogmissbruk. Efter beslut av åklagare får polisen destruera beslagtaget preparat, även om det ännu inte är narkotikaklassat. Det är bra, men det är inte tillräckligt.

Det saknas möjligheten att lagföra handeln och användningen av dessa preparat innan beslutet om narkotikaklassning kommit till stånd. Ett sätt att ligga steget före och kunna komma åt innehavet, handeln och bruket är att införa ”familjeklassning”, där liknande molekylära produkter narkotikaklassas. Därigenom förhindras tillverkare att lansera liknande skadliga preparat.

.

Elin Lundgren (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)