Motarbetande av den illegala alkoholinförseln

Motion 2014/15:1739 av Lars Mejern Larsson (S)

av Lars Mejern Larsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av det alkoholpolitiska läget för att motarbeta den illegala alkoholhandeln och värna den svenska alkoholpolitiken.

Motivering

Enligt alkoholforskningen kommer mer än varannan flaska sprit och 30 procent av den starköl som konsumeras i landet från en annan källa än Systembolaget. Den illegala alkoholhandeln är idag så utbredd att man med fog kan kalla den för en regelrätt svart marknad. Nästan dagligen rapporterar medier om myndigheternas beslag av insmugglad alkohol i stora mängder runt om i landet. Idag kan vi konstatera att kriminella organisationers arbete med alkohol inte bara sträcker sig till södra Sverige, utan även i Värmland har det blivit allt vanligare med svart alkohol. Den reguljära smuggeltrafiken genererar mångmiljonbelopp till de kriminella nätverken och deras verksamheter.

Regeringen bör reda ut omfattningen och mörkertalen av den illegala alkoholinförseln. Frågan bör tas på största allvar. En bredare översyn av den illegala alkoholhandeln med fokus på kriminella organisationers arbete samt de ekonomiska och sociala effekter den medför bör genomföras.

.

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)