Raketer

Motion 2014/15:1736 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om förbud mot smällare.

Motivering

För ett antal år sedan infördes ett förbud av försäljning av smällare i Sverige. Trots att kinapuffar, ryssar och andra smällare inte längre får säljas finns de ändå kvar på marknaden men saluförs då som raketer, vilka är tillåtna att säljas.

Det medför att problemet med olyckor och ljud från smällare kvarstår. Många människor och djur upplever obehag i samband med de helger då dessa produkter används. Lagstiftningen bör därför ses över, så att förbudet mot smällare kan upprätthållas på det sätt som var avsikten när lagen infördes.

.

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)