Momsundantaget för idella föreningar i Sverige ska försvaras

Motion 2014/15:1713 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förhandlingarna med EU-kommissionen om momsundantaget för ideella föreningar i Sverige.

Motivering

Det undantag som ideella föreningar i Sverige har när det gäller momsredovisning har under lång tid orsakat konflikt med EU. Kommissionen anser att den svenska momslagen har ett alltför generöst undantag för ideella föreningar. I december 2011 gjorde EU-kommissionen återigen ett ställningstagande i frågan om momsbefrielse för ideella föreningar som är negativt för Sverige.

 

Sedan 2008 har det funnits ett pågående överträdelseärende mot Sverige, för att den svenska momslagen inte sägs följa EG:s momsdirektiv. Problemet är enligt EU-kommissionen att ideella föreningar i Sverige undantas från att registrera och betala moms på sina traditionella intäkter: servering, försäljning av varor (auktion, blommor, kläder) och tjänster (inventering i butiker, vakter på parkeringar) samt reklam och sponsring.

 

Ännu har det inte uppnåtts någon överenskommelse mellan kommissionen och regeringen i frågan. Den ideella sektorn står för viktiga verksamheter i Sverige som det finns anledning att försvara. Den ideella sektorn i Sverige tar ett stort samhällsansvar och bidrar till en berikande mångfald. Undantaget för ideella föreningar ska därför självklart kvarstå. Sverige har också i relation till EU lyft fram att undantagen för ideell verksamhet bör tydliggöras i momsdirektivet i den större översyn som görs av momssystemet på EU-nivå. Från kommissionens sida möts detta av kalla handen.

 

De ideella föreningarna är så viktiga att regeringen bör avstå från att stödja överenskommelser om andra förändringar av momssystemet om undantagen inte tydliggörs på ett sådant sätt att föreningarna även i fortsättningen kan undantas från att registrera och betala moms. Detta bör ges regeringen till känna.

.

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)