Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar

Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD)

av Tuve Skånberg (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar.

Motivering

Enligt kommunalskattelagen får idag make, maka, sambo (inkl. f.d. makar och sambor), barn och makes och sambos barn vara förmånstagare till pensionsförsäkringar, men inte barnbarn, syskon, syskonbarn eller andra familjemedlemmar. Detta gäller såväl privata försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar och berör ofta stora penningbelopp. Konsekvensen kan bli att den som sparar i en pensionsförsäkring får låta pengar som inte tagits ut vid dödsfall gå vidare till sambos barn men inte till sina egna barnbarn, vilket kan vara aktuellt om eget barn avlidit, eller till syskonbarn. Saknas förmånstagare går pengarna till försäkringskollektivet. Sparande i individuellt pensionssparande, IPS (endast privat, ej tjänstepensionsförsäkring), har egna regler som tillåter att man testamenterar försäkringen fritt. Detta utgör dock endast en liten del av det samlade pensionssparandet i Sverige.

 

Det är principiellt fel att staten sätter gränser för vem i familjen som ska kunna ärva, men om gränser ska sättas ska inte de som är släkt med varandra vara missgynnade.

.

Tuve Skånberg (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)