Ett nytt nationellt program för att förebygga självmord

Motion 2014/15:1678 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt program för att förebygga självmord.

Bakgrund

År 2008 antog riksdagen ett nationellt program för att förebygga självmord. Inga pengar anslogs dock för att uppnå målen och ingen projektledare, styr- eller ledningsgrupp tillsattes. Dessutom var många av strategierna övergripande och mer av folkhälsokaraktär snarare än specifikt suicidpreventiva.

Motivering

Tidigare Räddningsverket, nuvarande MSB, har i en rapport visat att det är samhällsekonomiskt rimligt att satsa ungefär 19 miljoner kronor på att förebygga ett enda självmord. Det behövs ett omtag när det gäller de nationella strategierna för att förebygga självmord. Sverige bör ta fram ett nytt nationellt program, som har specifika, mätbara, realistiska och tidssatta mål för hur självmorden ska minska inom olika åldersgrupper och runt om i landet. Pengar måste också anslås för att förverkliga målen.

.

Stefan Nilsson (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)