100 procent förnybart

Motion 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V)

av Kent Persson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:N222

av Kent Persson m.fl. (V)

100 procent förnybart

V315

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Förnybar energi 4

3.1 Miljöteknikfond 4

4 Vindkraften 5

4.1 Havsbaserad vindkraft 5

4.2 Vindkraftskooperativens skatteproblem 6

4.3 Andra skatteproblem inom vindkraftsområdet 6

4.4 Nettodebitering 6

4.5 Kommunalt veto 7

4.6 Bygdepeng 7

4.7 Snabbare utbyggnad av elnätet 8

5 Stöd till biogasproduktion 9

6 Geoenergi 9

7 En ljusnande framtid – satsa på solenergin 10

7.1 Solrevolutionen i Tyskland 10

7.2 Danmark större än Sverige 11

7.3 Sverige 11

7.4 Planeringsmål för solenergi 12

8 Energieffektivisering inom industrin 13

8.1 Alternativ till programmet för energieffektivisering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)