Kemisk kastrering

Motion 2019/20:290 av Tuve Skånberg (KD)

av Tuve Skånberg (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att farmakologisk behandling i kombination med psykologisk och social terapi ska användas för att en dömd pedofil ska få villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Årligen döms runt 200 personer för sexbrott mot minderåriga personer. Samhället måste ta övergrepp på barn på stort allvar och ta sitt ansvar i strävan efter att förhindra brott. Därför är det också viktigt att få pedofiler att bryta mönstret, få dem att sluta med sina brottsliga handlingar och få dem att komma till självinsikt.

För att den dömde pedofilen ska komma till självinsikt anser jag att det ska vara obligatoriskt att delta i programverksamheten på anstalt. Men forskning visar dock att ensidig beteendeterapi inte ger tillräckliga resultat. Medicinskt tidsbegränsad behand­ling borde därför vara ett krav för att en dömd pedofil ska få villkorlig frigivning.

Farmakologisk behandling där man med läkemedel dämpar symptomen genom att sänka förekomsten av manligt könshormon i kombination med psykologisk och social terapi borde kunna användas på pedofiler och våldtäktsmän för att förhindra återfall i brott. Det skulle skapa möjlighet för personer som begått sexuella övergrepp att leva i samhället utan att skada barn eller andra.

Vi måste vidta åtgärder för att skapa ett tryggt samhälle. Att säkra barnens trygghet är varje vuxengenerations självklara uppgift.

På Karolinska institutet genomförs en studie med syfte att förhindra sexuella övergrepp på barn. Studien heter Priotab, Paedophilia at risk investigations of treatment and biomarkers, och ska pågå under totalt tre år. Personerna testar preparatet degarelix, vilket normalt används i behandling av prostatacancer. Kemisk kastrering innebär att man hämmar effekten av testosteron för att dämpa personens sexlust. Dosen med degarelix verkar inom några dagar och effekten håller sedan i sig i tre till fyra månader. Hög sexlust är en av riskfaktorerna vid pedofili. Syftet är att medicinen ska ge en tolerabel minskning så att personens risk att begå övergrepp dämpas i hög grad, enligt Christoffer Rahm, specialistläkare i psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)