En sjukersättning värd namnet

Motion 2014/15:751 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sjukförsäkringen.

Motivering

Socialdemokraterna vill ha en sjukförsäkring, som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under tiden man är sjuk. En förutsättning för ett hållbart socialförsäkringssystem är att alla som kan arbeta också gör det. Alla människor har rätt, men också skyldighet, att efter sin förmåga bidra till arbetslivet.

Samtidigt måste samhället ta en del av ansvaret när en människa blir sjuk. Människor måste få individuellt anpassat stöd som ökar förutsättningarna för den enskilde att snabbt återgå till arbete.

Gjorda regeländringar i sjukförsäkringssystemet har lett till stora ekonomiska problem för långtidssjuka. Många är beroende av försörjningsstöd från kommunen, trots att alla betalar till sjukförsäkringen. Andra måste säga upp sin anställning och anmäla sig som arbetslös, trots att möjligheterna som sjuk att få ett arbete är obefintliga.

Vi måste åter få en sjukförsäkring som är till för de sjuka, varför reglerna för sjukförsäkring ska utformas så att den ger ett verkligt skydd vid sjukdom. Den som är sjuk ska inte samtidigt behöva oroa sig för ekonomin.

.

Ingemar Nilsson (S)

Susanne Eberstein (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)