Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

utskottsdokument 2018/19:19

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-02-14

TID

09.31–09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:18.

§ 2

Försvarsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin – G14

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen – G12

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Arbetsmarknadsministerns agerande i fråga om Europeiska arbetsmyndigheten – G16–17

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utrikesministerns uttalande om Storbritanniens hantering av utträdet ur EU – G18

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Dåvarande bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag – G6

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att begära vissa handlingar från Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kultur- och demokratiministerns hantering av filmstöd – G9

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-02-26

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:19

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

X

X

X

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

-

-

-

-

-

-

-

-

Matheus Enholm

X

X

X

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

-

-

-

-

-

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

X

O

X

O

X

O

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O

O

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

O

X

O

X

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande