Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:44

utskottsdokument 2015/16:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:44

DATUM

2016-04-29

TID

09.00–10.45
10.55–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven rörande granskningsärende 42 Statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen och granskningsärende 48 Nuvarande och föregående regerings hantering av invandringspolitiken.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet i ca 10 minuter.

§ 3

Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven rörande granskningsärende 10 Befattningen vice statsminister och uppgiften att ersätta statsministern och granskningsärende 28 Statsminister Stefan Löfvens ansvar för information om ansvarigt statsråd för EU-politiken.

Vid protokollet
Justerat 2016-05-12
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-04-05)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:44

§ 1 1)

§ 1 2)

§ 2–3

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

O

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

O

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

X

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


1) vid behandlingen av ärende 42 – 2) vid behandlingen av ärende 48