Särskilt protokoll utskottssammanträde 2007/08:39

utskottsdokument 2007/08:17070

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:39

 

DATUM

Tisdagen den 20 maj 2008

TID

11:06-11:42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet torsdagen den 15 maj 2008 justerades.

 

 

§ 2

KU20 Granskningsbetänkande

 

Utskottet behandlade betänkande 2007/07:KU20, avsnitten 1.1, 1.2, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 (delvis), 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 3

Ordförandebyte

 

Ordföranden lämnade sammanträdet och vice ordföranden övertog ledningen.

 

 

§ 4

KU20 Granskningsbetänkande

 

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2007/08:KU20, avsnitten 2.1, 3.1, 5 (delvis), 6.3, 7.3, 7.6, 7.9.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 5

 

Presskonferens

 

Beslutades att presskonferens med anledning av justeringen av betänkande 2007/08:KU20 äger rum torsdagen den 22 maj klockan 14.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Britt-Marie Rehn Henriksson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2008-04-11

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

 

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2007/08:39

 

§1-2

§ 3-5

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v) tjl. tom 1/6-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v) tom 1/6-08

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handläggningen,  o=ledamöter som härutöver har varit närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen