Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

KU-anmälan 2006/07:38 (050-1652-2006/07) av Ulf Holm (mp)

Ulf Holm (mp)

Anmälare ULF HOLM (mp)

Datum 2007-01-31

Dnr 050-1652-2006/07

 

Ofullständig redovisning av utrikesministerns optionsinnehav

 

Konstitutionsutskottet bör granska huruvida utrikesminister Carl Bildt kan ha lämnat ofullständiga uppgifter till statsrådsberedningen gällande innehav av optioner i det amerikanska bolaget Legg Mason.

Det är TV Nyheterna den 30 januari 2007 som tagit fram underlag från den amerikanska finansinspektionen SEC som visar att Carl Bildt i juli 2006 ska ha fatt en post med 3966 optioner i Legg Mason, värderade till ca 1 miljon svenska kronor. Sedan tidigare har Bildt erhållit 25 861 optioner i företaget, då han suttit i företagets styrelse, vilka han korrekt har redovisat till statsrådsberedningen i samband med att han blev utrikesminister. Men den tilldelning av optioner som Bildt erhållit i juli 2006 finns tydligen inte med i statsrådsberedningens förteckning.

Enligt mig bör Konstitutionsutskottet granska detta förhållande närmare eftersom jag menar att det är av största vikt att statsråd redovisar sina innehav av aktier och optioner sanningsenligt.

 

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.