Utbildningsministerns vilseledande information angående övergångsregler för lärarlegitimation

KU-anmälan 2010/11:2 (050-1983-2010/11) av Jabar Amin (MP)

Jabar Amin (MP)

JABAR AMIN

Riksdagsledamot (MP)

2011-03-04

Dnr 050-1983-2010/11

 

Stockholm 2011-03-04

 

Granskning av utbildningsministerns vilseledande information angående övergångsregler för lärarlegitimation

 

Till: Konstitutionsutskottet

 

Den 1 mars 2011 uppmärksammade SVT:s nyhetsprogram Aktuellt hur tillämpningen av de nya reglerna för lärarlegitimation, som riksdagen skulle beslutade om nästa dag 2 mars 2011, skulle slå mot många befintliga lärare som hade enstaka poäng kvar för att få sin lärarexamen.

 

Ett exempel som visades i tv var gymnasieläraren Torbjörn Johansson från Angeredsgymnasium som har arbetat i 20 år som lärare. Han gick lärarhögskolan för cirka 20 sedan, men har 12 poäng kvar att läsa för att få sin lärarexamen.

 

I inslaget berättade Torbjörn Johansson att han nu kommer att vara tvungen att läsa hela 1,5 år för att kunna få sin lärarexamen och därmed få en legitimation. Utbildningsminister Jan Björklund som stod i Aktuelltstudion och följde inslaget svarade att det Torbjörn Johansson hävdade "är ett missförstånd" och att lärare i samma situation som Torbjörn Johansson inte skulle behöva läsa i tid mer än vad som fattades, det vill säga om det fattades 12 poäng så ska man läsa ungefär två-tre månader, och så vidare.

 

I den nya lagen som antogs av riksdagen den 2 mars 2011 finns inga övergångsbestämmelser för denna grupp lärare. Vi finner inte heller andra dokument som visar på att sådana övergångsbestämmelser är presenterade.

 

I ett nytt inslag i Aktuellt den 2 mars 2011 uppgav utbildningsminister Jan Björklund att det pågår ett arbete i departementet om att komma med övergångsregler för denna grupp. Detta är något som varken jag som ledamot i utbildningsutskottet eller allmänheten visste något om ifall det är riktigt. Det är inte heller något som på något sätt aviserats av ministern i debatten eller i propositionen.

 

Med anledning av ovan vill jag att Konstitutionsutskottet granskar huruvida utbildningsminister Jan Björklunds påståenden var sanningsenliga vid de givna tillfällena.

 

Jabar Amin

Riksdagsledamot (MP)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.