Näringsdepartementets politiska lednings hantering av utlämnade av handlingar till Aftonbladet

KU-anmälan 2011/12:12 (050-2894-2011/12) av Kent Persson (V)

Kent Persson (V)
Kent Persson
Riksdagsledamot (V)

Stockholm 2012-08-14

Dnr 050-2894-2011/12


Begäran om granskning

Enligt uppgifter i media så begärde Aftonbladet ut kvitton och andra offentliga underlag rörande näringsdepartementets julmiddag 2011.

Information om att de begärt ut dessa uppgifter lämnades till Näringsdepartementets politiska ledning. Handlingarna lämnades ut till Aftonbladet först efter att de gåtts igenom och efter att information lämnats till ekots angående felaktigheter som de hittat.

Med anledning av detta begär jag att KU granskar näringsdepartementets hantering i förhållande till offentlighetsprincipen och andra gällande lagar och regler.

Kent Persson (V)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.