Granskning av nuvarande och föregående regerings hantering av invandringspolitiken

KU-anmälan 2015/16:48 (1279-2015/16) av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON
Riksdagsledamöter (SD)
2016-01-29
Dnr 1279-2015/16

Hemställan

Efter många år av vanskötsel har nu det ansvarslösa massinvandringsprojektet slutligen avslöjats för vad det är. Nämligen en exempellös kapital- och samhällsförstörare. Därför får det anses som glädjande i sammanhanget att både Socialdemokraterna och Moderaterna insett detta och därför KU-anmält varandra för den misskötsel de visat när de suttit i regeringsställning. Bägge anmälningarna räknar upp en rad besvärliga omständigheter och frågeställningar som bör få sitt klargörande. Dessutom gäller att både Socialdemokraterna och Moderaterna gjort migrationspolitiska överenskommelser med Miljöpartiet. Beredningen inför dessa uppgörelser bör granskas särkilt noga.  Sverigedemokraterna hemställer med denna anmälan om att KU grundligt granskar både hur regeringen Reinfeldt och regeringen Löfvén hanterat den förda invandringspolitiken utifrån ett konstitutionellt perspektiv.

Jonas Millard

Fredrik Eriksson

 

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.