Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

KU-anmälan 2012/13:23 (1184-2012/13) av Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

 

 

PER BOLUND

Riksdagsledarnot (MP)

 

 

Stockholm 2013-02-07                                                       

 

Konstitutionsutskottet

 

 

Begäran om granskning av förutvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

 

Vattenfall köpte i februari 2009 det holländska energibolaget Nuan för nästan 100 miljarder kronor. Affären har i efterhand bidragit till att Vattenfalls finanser avsevärt försämrats och att Vattenfall tvingats till nedskrivningar av värdet för Noun med över 15 miljarder kronor.

 

Uppgifter har nu framkommit om att förutvarande näringsministern Maud Olofsson i god tid före Vattenfalls förvärv av Noun varnats om att affären inte ens på tio år skulle leva upp till Vattenfalls egna avkastningskrav. Det innebär att regeringens krav på bolagets avkastning, äventyrades. Varningar tillställdes även Vattenfalls ledning och statens representant i Vattenfalls styrelse, innan förvärvet av Noun. Förutvarande näringsministern hade ­enligt uppgift - kunskap även om att denna information givits före beslutet om köpet av Noun. Ansvarig tjänsteman har för Svenska Dagbladet uppgivit att "jag var tydlig med att affären inte vari närheten av att nå ägarens avkastningskrav." Även investmentbanken Merill Lynch hade i en "fairness opinion" till näringsdepartementet angivit att Nounaffären i sig låg långt under statens avkastningskrav. Maud Olofsson har själv uppgivit att hon inte kunde stoppa affären, då detta medfört att hela styrelsen skulle behöva avgå.

 

Det statliga ägandet av aktiebolag styrs av dels egna regler och riktlinjer, dels avkastningskrav och andra krav staten har som ägare av bolag. Ägandet styrs även av aktiebolagslagen och andra författningar stiftade av riksdag med flera organ. Vad som ovan framförts ger anledning att misstänka att Vattenfalls köp av Noun inte varit förenligt med vare sig regeringens egna regler för styrning av statliga bolag, eller de avkastningskrav regeringen uppställt. Förutvarande näringsministern synes ha varit fullt ut informerad om detta men underlåtit att agera. Ett agerande som nu kostat mycket stora pengar.

 

Undertecknad begär härmed att Konstitutionsutskottet skall granska om förutvarande näringsministerns hantering av Vattenfalls köp av Noun varit förenlig med gällande regler och riktlinjer, såväl regeringens egna som av riksdag och andra fastställda.

 

Per Bolund

Riksdagsledamot, finanspolitisk talesperson Miljöpartiet de gröna


 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.