Avtal om militärt samarbete med Saudiarabien

KU-anmälan 2005/06:23 (050-1041-2005/06) av Birgitta Ohlsson (fp) och Allan Widman (fp)

Birgitta Ohlsson (fp) och Allan Widman (fp)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.