Avtal om militärt samarbete med Saudiarabien

KU-anmälan 2005/06:23 (050-1041-2005/06) av Birgitta Ohlsson (fp) och Allan Widman (fp)

Birgitta Ohlsson (fp) och Allan Widman (fp)