Vissa frågor om husrannsakan

Kommittéberättelse Ju 2019:G uppdraget, se PM Ju2019/04129/LP

uppdraget, se PM Ju2019/04129/LP

Vissa frågor om husrannsakan


Beteckning: Ju 2019:G
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-01-20
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-10
Direktiv för uppdraget, se PM Ju2019/04129/LP
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 oktober 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-10-31

Rapporter