VAB-utredningen (2020:14)

Kommittéberättelse S 2020:14 utredningen, se dir. 2020:114

utredningen, se dir. 2020:114

VAB-utredningen (2020:14)


Beteckning: S 2020:14
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-01-14
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-11-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:114
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen ska lämna ett delbetänkande den 31 maj 2021. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindgren, Marika, fr.o.m. 2020-11-05
Huvudsekreterare: Örn, Charlotta, fr.o.m. 2020-12-01
Sekreterare: Fraenkel, Tommy, fr.o.m. 2020-12-14

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.