Utvärdering av möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor (Fi 2021:B)

Kommittéberättelse Fi 2021:B uppdraget, se PM Fi2021/02442

uppdraget, se PM Fi2021/02442

Utvärdering av möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor (Fi 2021:B)


Beteckning: Fi 2021:B
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2021-09-10
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-07-20
Direktiv för uppdraget, se PM Fi2021/02442
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 30 juni 2022.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.