Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer - en översyn av reglerna i föräldrabalken (Ju 2021:11)

Kommittéberättelse Ju 2021:11 utredningen, se dir. 2021:70

utredningen, se dir. 2021:70

Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer - en översyn av reglerna i föräldrabalken (Ju 2021:11)


Beteckning: Ju 2021:11
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-10-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:70
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 20 december 2022


Sammansättning


Särskild utredare: Jungstedt, Sofia, fr.o.m. 2021-09-16
Sakkunnig: Lönn, Victoria, fr.o.m. 2021-10-19
Sakkunnig: Rosenälv, Sandra, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Davidsson, Lisabeth, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Edwall Insulander, Mia, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Juhlén, Karin, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Karlbom, Anna-Karin, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Leviner, Pernilla, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Melander Hagborg, Johan, fr.o.m. 2021-10-19
Expert: Renström, Ulrica, fr.o.m. 2021-10-19
Sekreterare: Axetorn, Elisabeth, fr.o.m. 2021-09-20

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.