Utredningen Statens roll på betalningsmarknaden (Fi 2020:12)

Kommittéberättelse Fi 2020:12 utredningen, se dir. 2020:133

utredningen, se dir. 2020:133

Utredningen Statens roll på betalningsmarknaden (Fi 2020:12)


Beteckning: Fi 2020:12
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-12-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-12-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:133
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 november 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Kinberg Batra, Anna, fr.o.m. 2020-12-11
Sekreterare: Wiklund Bystedt, Fredrik, fr.o.m. 2021-01-01

Rapporter

SOU 1992:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992
SOU 1993:18Acceptans Tolerans Delaktighet
SOU 1993:67Slutförvaring av använt kärnbränsle (även utgiven i engelsk översättning "Final Disposal of Spent Nuclear Fuel")
SOU 1995:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995
SOU 1995:90Kärnavfall och Miljö (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste and the Environment"
SOU 1996:101Kärnavfall - teknik och platsval (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste - Disposal Technology and Site Selection)
SOU 1997:180Kärnavfall och Beslut
SOU 1998:68Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998")
SOU 1998:130Kärnavfall och Säkerhet
SOU 1999:67KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site-environmental consequence")
SOU 2001:35Kunskapsläget på kärnavfallsområdet, (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2001"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2001:108KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET
SOU 2002:63Kärnavfall - forskning och teknikutveckling ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste - research and technique development")
SOU 2004:67KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLSOMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2004"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2004:99Kärnavfall - demokrati och vetenskap
SOU 2004:120KÄRNAVFALL Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet
SOU 2005:47Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället (även utgiven i engelsk översättning Nuclear waste - the barriers, the biosphere and the community
SOU 2005:83Kärnavfall - kostnader och finansiering
Rapport 2006:1Kärnavfall - vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?
SOU 2007:38Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 - nu levandes ansvar, framtida generations frihet
SOU 2007:38Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007 - responsibility, of current generations
Rapport 2007:1Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den 15 november 2006)
Rapport 2007:2Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall - roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:3Tid för slutförvaring av kärnavfall - samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)
Rapport 2007:4Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall - individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:5Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning
Rapport 2007:6Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14-15 mars 2007
Rapport 2007:7Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)
SOU 2008:70Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
SOU 2008:70Final Disposal of Nuclear Waste. Engelsk översättning av SOU 2009:70
Rapport 2008:1Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)
Rapport 2008:2Platsval för slutförvar av kärnavfall - på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008)
Rapport 2008:3Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)
Rapport 2009:3Debatten krig slutförvaring av kärnavfall - en studie av argumentationen
Rapport 2009:4Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments
Rapport 2009:5Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009
SOU 2010:6Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 - utmatningar för slutförvarsprogrammet
SOU 2011:14Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 - geologin, barriärerna, alternativen
Nuclear Waste State of the Art Report 2011 - geology, barriers, alternatives
SOU 2011:50Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program
Rapport 2011:1Bästa möjliga teknik (BAT) - tolkning och användning inom olika avfallsområden
Rapport 2011:2Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen
SOU 2012:7Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haveriet och global utblick
SOU 2011:50The Swedish National Council for Nuclear Waste's Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB'S) RD&D Programme 2010
SOU 2012:7Nuclear Waste State of the Art Report 2012 - long-term safety, accidents and global survey
SOU 2013:11Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 - Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ
SOU 2013:11Nuclear Waste state-of-the-art Report - Final repository application under review: supplementary information and alternative futures Translation of SOU 2013:11
SOU 2014:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande
SOU 2014:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014. Research debate, alternatives and decision-making
SOU 2014:12Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013
SOU 2014:42Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013
SOU 2014:42Kärnavfallsrådets yttrande över SUB:s Fud-program 2013
SOU 2015:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 - Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet
SOU 2015:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015. Safeguards, record-keeping and financing for increased safety. Engelsk översättning
SOU 2016:16Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Risker, osäkerheter och framtidsutredningar
SOU 2017:8Rapport: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring
SOU 2017:62Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
SOU 2018:8Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet
Rapport 2019:1Översikt av åtta länder - status april 2019
SOU 2020:9Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020, Steg för Steg, Var står vi? Vart går vi?
SOU 2020:39Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.