Utredningen om vita certifikat (I 2021:01)

Kommittéberättelse I 2021:01 utredningen, se dir. 2021:82

utredningen, se dir. 2021:82

Utredningen om vita certifikat (I 2021:01)


Beteckning: I 2021:01
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2021-10-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:82
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2023


Sammansättning


Särskild utredare: Enander, Göran, fr.o.m. 2021-10-14

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.