Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04)

Kommittéberättelse Ju 2015:04 utredningen, se dir. 2015:43

utredningen, se dir. 2015:43

Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04)


Beteckning: Ju 2015:04
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2017-03-22
Status: Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-04-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:43
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Löfstrand, Johan, fr.o.m. 2015-04-23 t.o.m. 2016-10-12
Sakkunnig: Erséus, Catarina, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2015-09-07
Sakkunnig: Johansson, Monika, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Sakkunnig: Pauli, Mikael, fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-10-12
Sakkunnig: Pleiner, Mattias, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Expert: Bertoft, Jan, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Expert: Björnfot Spaak, Monica, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Expert: Dölling, Anders, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Expert: Hult, Anna, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Expert: Nordkvist, Per, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Expert: Sjögren, Magnus, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-10-12
Sekreterare: Burman, Hedvig, fr.o.m. 2015-05-01 t.o.m. 2016-10-18

Rapporter

SOU 2016:68Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.