Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Fi 2020:09)

Kommittéberättelse Fi 2020:09 utredningen, se dir. 2020:120

utredningen, se dir. 2020:120

Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Fi 2020:09)


Beteckning: Fi 2020:09
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-12-21
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-11-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:120
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 19 november 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Dahlbom, Monica, fr.o.m. 2020-11-19
Sekreterare: Fränngård, Christina, fr.o.m. 2021-01-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.