Utredningen om utvidgningar av rutavdraget (Fi 2019:03)

Kommittéberättelse Fi 2019:03 utredningen, se dir. 2019:26

utredningen, se dir. 2019:26

Utredningen om utvidgningar av rutavdraget (Fi 2019:03)


Beteckning: Fi 2019:03
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-06-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:26
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Rehnberg, Ulf, fr.o.m. 2019-06-13
Sekreterare: Fäger, Catarina, fr.o.m. 2019-07-01

Rapporter