Utredningen om utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19 (S 2022:17)

Kommittéberättelse S 2022:17 utredningen, se dir. 2022:122

utredningen, se dir. 2022:122

Utredningen om utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19 (S 2022:17)


Beteckning: S 2022:17
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-09-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:122
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 november 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Jonsson, Anders W, fr.o.m. 2022-07-14
Sekreterare: Andersson, Ariane, fr.o.m. 2022-09-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.