Utredningen om upprättande av Utbetalningsmyndigheten

Kommittéberättelse Fi 2022:01 utredningen, se dir. 2022:8

utredningen, se dir. 2022:8

Utredningen om upprättande av Utbetalningsmyndigheten


Beteckning: Fi 2022:01
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2022-04-08
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-03-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:8
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Westberg, Mikael, fr.o.m. 2022-03-07
Sekreterare: Fors, Anna, fr.o.m. 2022-04-11
Sekreterare: Hjalmarsson, Sture, fr.o.m. 2022-04-19 t.o.m. 2022-12-31
Sekreterare: Kollén, Filip, fr.o.m. 2022-04-01
Sekreterare: Westberg, Jonas, fr.o.m. 2022-03-22

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.